Sa pagdating ng pasko do online dating gta 4

posted by | Leave a comment

ARMENIA: Nagsisimula ang Pasko sa taga-Armenia sa araw ng ika-6 ng Enero o kung kailan ang araw ng pagbinyag sa kay Hesus.

Sa huling araw ng Simbang Gabi, nais ko sanang ipahatid sa inyo na ang Simbahan, ang Diyos, ang lahat ng mananampalataya kay Kristo ay kaisa ninyo sa inyong matimyas na pag-aasam at marubdob na pag-asa. Matatag ang sambahayang itinayo ng Diyos para sa angkan ni David.

BAHRAIN: Pagsabit ng mga ilaw at pagtatayo ng kristmas tri na malimitang makikita sa mall ang paraan ng mga Bahrain sa paggunita ng Pasko.

CYPRUS: Importante sa taga-Cyprus ang Pasko, dahil ito ang sumisimbolo sa pagtatapos ng kanilang 40 Day Fasting.

Ito ang oras o araw ng pagsilang ng ating Dakilang Tagapagligtas.

Ang Pasko ay ginugunita o ipinagdiriwang sa ika-25 ng Disyembre.

Leave a Reply

Sex arabe chat com